Họ Thanh mai (họ Dâu rượu - Myricaceae)

Thứ 4, ngày 27/05/2015 09:49:25
Họ Thanh mai hay họ Dâu rượu, danh pháp khoa học: Myricaceae, là một họ nhỏ trong thực vật có hoa hai lá mầm dạng cây bụi và cây gỗ nhỏ, thuộc bộ Dẻ (Fagales). Hiện tại người ta công nhận 3 chi trong họ với khoảng 57 loài, mặc dù một số nhà thực vật học tách nhiều loài từ chi Myrica sang chi thứ tư gọi là Morella. Khoảng 35-55 loài thường được chấp nhận trong chi Myrica, 1 loài trong chi Canacomyrica (Canacomyrica monticola ở New Caledonia) và 1 loài trong chi Comptonia (]]Comptonia peregrina]] ở miền đông Bắc Mỹ).
Các thành viên được biết đến nhiều có các loài thanh mai (Myrica spp.) và dương xỉ thơm (Comptonia peregrina).

Đặc điểm họ Thanh mai
Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ. Lá đơn, mọc so le, không có lá kèm. Một đặc trưng của họ này là lá được bao phủ một lớp tuyến thơm hình ngù tiết ra chất sáp. Hoa đơn tính khác gốc, không có bao hoa, mọc thành cụm hoa đuôi sóc. Nhị thường 4, nhưng có thể biến đổi từ 2-8, ít khi tới 16-20 hoặc chỉ có 1 bộ nhụy gồm 2 lá noãn, hợp quả tụ (hợp nguyên lá noãn), vòi rời. Quả dạng quả hạch nhỏ và thường có mụn trông như sáp. Tại Việt Nam có ghi nhận sự tồn tại của một loài là thanh mai hay dâu rượu (Myrica sapida).

Hình ảnh:

Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Họ thanh mai,thanh mai,họ dâu rượu,myricaceae
Thanh mai

BlogCayCanh.vn

Bình luận

Abc Assignment Help has extended its online service to Sydney. Students in Sydney looking for customized piece of work can select Assignment Help Sydney for desired academic support. We provide help in all topics of assignment writing from Diploma, Undergraduate and Post-graduate courses. Students can get error-free solutions in subjects Practical as well as theoretical subjects covered in University Curriculum of Sydney students. Tutors connected with our online company are adept to help Sydney students in brilliant Manner. They are available 24/7 to take students doubts and help them write convincing and scoring solutions for their academic assignment.
Abcassignmenthelp1 - Thứ 3, ngày 07/01/2020 05:56:01
*
*
*Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
Hòn non bộ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41 0 VNĐ
Google Facebook
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
scroll top