Phong thủy - Phong thủy là gì?

Thứ 6, ngày 11/07/2014 19:17:16
Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người. Về mặt từ nguyên, 風 phong có nghĩa là "gió", là hiện tượng không khí chuyển động và 水 thủy có nghĩa là "nước", là dòng nước, tượng trưng cho địa thế.
Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp.

La bàn để xem phong thủy
La bàn để xem phong thủy

Sách Táng thư viết: "Mai táng phải chọn nơi có sinh khí. Kinh viết: Khí gặp gió (phong) ắt tán, gặp nước (thủy) ngăn thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng". Do vậy mà có tên là "phong thủy".

Hai chữ phong thủy còn chỉ phương pháp tìm kiếm và chọn lựa nơi trú ngụ hoặc mai táng cát tường phú quý, phúc thọ bình yên, tức là thuật Phong thủy. Giống như mọi ngành khoa học kĩ thuật cổ truyền khác ở Á Đông, thuật phong thủy cũng dựa vào dịch lí, thuyết âm dương, ngũ hành.

Địa lý phong thủy

Hai chữ "địa lý" là danh từ áp dụng chung cho cả hai môn:

Địa mạch: Là môn địa lý phong thủy thuộc về địa linh, dùng vào việc đặt mồ mả và nhà cửa; tức thuộc về tinh thần.
Địa dư: Là môn địa lý điền thổ, thuộc về địa lợi; thuộc về vấn đề vật chất.

Âm trạch và Dương trạch

Phong thủy chia làm hai lĩnh vực :

Âm trạch: Là cuộc đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thủy cho rằng, nếu người chết được chôn vào một cuộc đất tốt về phong thủy thì sẽ truyền được phúc đức cho con cháu đời sau.

Dương trạch: Là cuộc đất được dùng vào mục đích làm nhà cửa, đình, chùa, miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố. Dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên, có môi trường tốt đẹp, làm cho con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt.

Người xưa quan niệm số mệnh của một con người không chỉ phụ thuộc vào bản thân người đó (tức giờ ngày, tháng, năm sinh) mà còn chịu ảnh hưởng của âm phần và dương phần nên có câu "Nhất mộ, nhì phòng, tam bát tự".

Phong thủy có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại. Nếu phong thủy tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai hoạ khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt.

Về dương trạch, tức phong thủy của nhà ở, những vấn đề cần xét có rất nhiều như huyệt vị, làm nhà, hướng nhà, cấu trúc nhà, nội thất,... Cần phải xét tất cả các yếu tố mới làm thành phong thủy tốt cho ngôi nhà.

Xét về nguyện lí cơ bản thì phong thủy âm trạch và phong thủy dương trạch có nhiều điểm tương đồng. Ở khía cạnh mộ phần của người chết và nhà ở của người sống thì âm dương cách biệt, không giống nhau. Vì thế kĩ thuật ứng dụng trong âm trạch và dương trạch cũng khác nhau.

Các phái phong thủy( Có hai phái lớn )

Phái Hình thế

Trường Phái Loan Đầu (Hình Thể) lấy hình thế, bố cục làm chính. Chú ý nhận biết nơi khởi đầu và kết thúc, dừng tụ của sơn mạch, thủy lưu; Tìm kiếm phát hiện hình mạo hướng bối của long hổ triều ứng, để định huyệt vị tọa hướng, chú "Địa Lí Ngũ Quyết".

Phái này do Dương Quân Tùng tự là Thúc Mậu đời Đường khởi xướng. Họ Dương về cuối đời sống ở Giang Tây, môn đệ của ông phần lớn là người Giang Tây, nên còn có tên là phái Giang Tây - hay còn gọi là Diêu Phái.

Phái Hình thế còn gọi là phái Loan đầu, vì học thuyết này chú trọng hình dạng của núi sông, nên có tên như vậy.

Thuyết này về sau hình thành nên lí luận Hình pháp.

Phái Hình thế (Giang Tây hay Loan đầu) với Dương Quân Tùng là tổ sư, lần lượt truyền cho Tăng Văn Sán, Lại Văn Tuấn, Ngô Cảnh Loan, Mục Vũ. Trước tác của phái này hiện còn rất nhiều, tiêu biểu là Hám long kinh, Nghi long kinh, Thập nhị trượng pháp của Dương Quân Tùng, Táng thư người đời nhà Tống mượn danh Quách Phác, Thôi quan thiên của Lại Văn Tuấn. Lí luận của phái Giang Tây chú trọng quan sát giới tự nhiên, tiến hành tổng kết qui nạp rất nhiều hình thế sông núi, kết tinh nhiều kinh nghiệm hợp lí. Thuyết này lấy âm trạch làm chủ, dương trạch thường mượn dùng các thuyết của âm trạch song vẫn chú trọng đến hình dáng của nhà ở và sự phối hợp về hình thức trong không gian. Phái Giang Tây từ đời Đường, Tống trở đi, lưu truyền khá rộng, đời nhà Minh, nhà Thanh có sút giảm, nhưng vẫn được xã hội tiếp thu rộng rãi, có ảnh hưởng rất sâu rộng.

Phái Lí pháp

Còn gọi là Lí khí, tức hệ thống lí luận phong thủy do phái Phúc Kiến nêu ra nên còn có tên là phái Phúc Kiến.

Thuyết này khởi đầu sớm nhất ở Mân Trung (Phúc Kiến). Đến Vương Cấp thời nhà Nam Tống thì rất thịnh hành.

Trường phái này lấy la bàn làm công cụ chính, chủ yếu căn cứ vào cái lí của âm dương, ngũ hành, bát quái, cửu tinh, Hà Lạc mà tính toán. Nhấn mạnh âm sơn âm hướng, dương sơn dương hướng, để xác định quan hệ sinh khắc, phán đoán cát hung.

Phái này chú trọng tìm hiểu nguyên lí trạch pháp, dương trạch chia ra 24 lộ, phân biệt âm dương, xác định hưu cữu (cát hung) âm trạch cũng thường luận về cát hung của tọa hướng, chủ yếu sử dụng cách phán đoán trừu tượng là chính, chứ không quan tâm nhiều đến hình dáng cụ thể của nhà, đất, sông núi, cho nên còn gọi là "ốc trạch pháp". Thuyết này về sau phát triển thành học thuyết Lí pháp. Phái Phúc Kiến ít nhân tài, trước tác cũng không nhiều, có chăng thường là mượn tên của người đời trước, khó biết đích xác là của ai. Từ đời Minh, Thanh trở đi, phái này suy dần, chỉ lưu truyền rộng rãi ở vùng Chiết Trung, ảnh hưởng kém hơn hẳn phần Giang Tây.

Sơ lược lịch sử phát triển của phong thủy

Hiện nay có rất nhiều trường phái tranh luận về nguồn gốc của phong thủy, có trường phái thì cho rằng phong thủy xuất phát từ Trung Hoa, trường phái thì cho rằng phong thủy là của nền văn minh người Việt cổ với đường biên giới từ phía nam sông Dương Tử (Hồ Nam, Trung Quốc ngày nay) người Hán đã Hán hóa các văn thư cổ và tự nhận là của họ... Nhưng cho đến nay thì chính những nhà phong thủy lỗi lạc của Trung Quốc như Thiệu Vĩ Hoa cũng không thể giải thích được thuật phong thủy xuất phát từ nơi đâu mặc dù họ vẫn cho là của người Hán.

Thuật phong thủy hình thành rất sớm, có thể nói gần như cùng với sự ra đời của loài người. Ngay từ thời thượng cổ con người đã chú ý đến ảnh hưởng của hoàn cảnh tự nhiên đối với nơi cư trú của loài người, nên đã tiến hành lựa chọn một cách có chủ đích. Nguyên sơ của phong thủy là những kinh nghiệm về sinh hoạt như khoét đá, đào hang, làm nhà... Từ cuộc sống thực tế, phải chống chọi với thú dữ, chống lại cả sự tấn công của đồng lọai, phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, con người đã biết chọn những vị trí cư trú có núi non che chở bao bọc, lại gần sông ngòi, nguồn nước.

Từ thời thượng cổ, con người sống theo lối du canh, du cư, trải qua một quá trình tiến hóa đến định canh, định cư và mới bắt đầu chú ý đến nơi ăn ở sao cho thích hợp, chọn địa điểm cư trú làm sao cho tiện lợi rồi tiến tới kiến tạo phòng ốc để ở cho thật an lành, thoải mái, giàu có...

Những kinh nghiệm về cư trú được tích lũy từ đời này qua đời khác đã hình thành nên phong thủy học.

Thời sơ kì, con người chọn đất làm nhà, chủ yếu là muốn an toàn. Thường phải chọn nợi đất cao ráo vì sợ lũ lụt hoặc thú dữ tấn công. Để tránh mưa to, gió lớn, người ta dần dân biết cách chọn vùng đất hướng về Mặt Trời, khuất gió.

Tại Trung Quốc, từ đời nhà Chu, con người đã đặc biệt chú trọng nơi cư trú. Con người đã biết chọn đất xây nhà tại vùng bình nguyên, đây là vùng đất màu mỡ, có thể canh tác nông nghiệp thuận lợi. Gần nguồn nước mà vẫn tránh được lụt lội, tai hoạ thời tiết, thiên tai.

Thời kì Tiên Tần, do trình độ khoa học còn thấp, các hình thức bói toán dự đoán cát hung thịnh hành trong xã hội gắn liền với hoạt động xây dựng nhà ở và mai táng. Các văn hiến như Bốc trạch, Bốc cư, Bốc lạc phản ánh tình hình đương thời. Đồng thời các học thuyết âm dương, ngũ hành, bát quái Chu Dịch, Thiên văn Hà Lạc cũng phát triển mạnh, áp dụng vào lĩnh vực Bốc trạch, Bốc cư, (bói chọn nhà ở và mồ mả). Phong thủy nhờ đó có được cơ sở tư tưởng triết học cần thiết.

Thời Lưỡng Hán, đã xuất hiện các trước tác về phong thủy như Cung trạch địa hình, Kham dư kim quý. Các học thuyết Hình pháp gia, Kham dư gia cũng mang nội dung phong thủy. Mối quan hệ giữa nhà ở và mồ mả với cát hung họa phúc của con người đã trở nên rất mật thiết, đồng thời xuất hiện những người chuyên thực hiện hoạt động phong thủy. Điều này gắn liền với vô số sấm vĩ (câu sấm) và hàng loạt điều cấm kỵ mang tính chất mê tín đang thịnh hành trong xã hội đương thời.

Thời kì Ngụy Tấn Nam Bắc triều, quan niệm nhà ở và mồ mả gắn với cát hung họa phúc của con người được tầng lớp sĩ đại phu tiếp nhận rộng rãi, thậm chí vua chúa cũng hoàn toàn tin vào thuật phong thủy.

Tại Việt Nam, phong thủy có từ thời vua Hùng, các cung điện đền thờ đều được xây dựng với sự hợp lí cao về phong thủy. Đặc biệt trong các đền thờ còn có ban thờ tôn vinh nền phong thủy của người Việt cổ.

Trải qua lịch sử phát triển của các triều đại, đời nào cũng có những học giả kế tục và phát triển thuật phong thủy.

Trong lịch sử phát triển, thuật phong thủy hình thành nên nhiều trường phái khác nhau, mỗi trường phái có phương pháp lí luận và ứng dụng riêng, dựa trên những suy luận khác biệt nhau, thậm chí có khi đối lập nhau. Cho đến nay, phong thủy vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, thống nhất vẫn còn mang nhiều sự huyền bí.

Ngày nay dù ở Phương Tây hay ở Phương Đông khi xây dựng nhà ở đều phải chọn những vị trí hợp với môi trường địa lí xung quanh địa bàn, dù theo một lối kiến trúc nào thì cũng phải căn cứ vào địa thế xung quanh để tạo dựng một kiến trúc đẹp về thẩm mĩ, lợi về sinh hoạt. Phong thủy dù còn vẻ huyền bí nhưng rất thực tế và gần gũi với đời sống con người.

Trạch quẻ (mệnh) tương ứng với năm sinh

Đối với từng năm sinh và giới tính, ta có thể tra cứu Trạch Quẻ để xác định 4 hướng tốt, 4 hướng xấu. Từ 4 hướng này ta có thể tra được các hướng cửa chính, bếp, bàn thờ, giường ngủ.

Các mệnh : Khôn,Cấn,Khảm,Tốn,Chấn,Ly,Đoài,Càn.

( BlogCayCanh.vn )

Bình luận

I have been looking at a couple of your accounts and I can state very great stuff. I will bookmark your blog 강서구출장
Hibbah - Chủ nhật, ngày 21/04/2024 18:39:36
Ideal to peruse your article! I'm anticipating sharing your undertakings and encounters. ai defintiy opinie
Hibbah - Thứ 7, ngày 24/02/2024 09:20:44
Your articles are incredibly engaging, drawing in a large audience, and I aspire to write like you. valentine's day jewelry promotions valentines jewelry
valentine's day jewelry sale - Thứ 3, ngày 30/01/2024 05:45:05
Napakahusay ng iyong pagkakasulat, marami kang naging tagahanga, gusto ko ring matutunan ang iyong mga teknik. jilislot pula puti online
online casinos - Thứ 3, ngày 30/01/2024 05:23:40
MP4'den MP3'ye ses dosyasını convert24.net/audio/tr/?dönüştürücü ile ücretsiz olarak ücretsiz olarak dönüştürün.Yazılım İndirme Yok, Düzenleme Becerileri Yok, Hızlı ve Kolaykullanmak. Ses dönüştürücü. convert24.net/audio/tr/?dönüştürücü ses dosyalarınızı çevrimiçi olarak dönüştürür.Diğerleri arasında MP3, M4A, WAV ve WMA'yı destekliyoruz.convert24.net/audio/tr/?dönüştürücü, MP4 videosundan ses parçasını çıkaran çevrimiçi bir araçtırdosyaları ve bunları MP3 formatına dönüştürür. convert24.net/audio/tr/?dönüştürücü Ücretsiz ses dönüştürücüÇoklu video formatlarını destekler: MP4, AVI, FLV, MKV, WMV, HD, H.264,Mov, webm vb. Ses ve videoları mp3'e dönüştürün, m4aveya başka bir medya formatı. Ses Dönüştürücü MP4'den MP3'ye
Hibbah - Thứ 2, ngày 22/01/2024 11:13:52
Expanding the space in your home is not just about adding the value to property but also about boosting your state of being by transforming a lingering dream into a breathing reality. Whoever you may be, our goal is to make your home a reflection of your identity. renovation company London
Akon - Thứ 3, ngày 16/01/2024 15:12:58
Thank you for taking the time to discuss this, I really feel the love for it and read more on this topic. Wow, what a great post. I think this is very informative. That's what I'm looking for. Konten Keluarga Papan Tulis Info Guru
Konten Keluarga - Thứ 3, ngày 16/01/2024 03:57:56
I got what you mean , appreciation for posting .Woh I'm happy to find this site through google. https://toto77official.com/
YGTFAA - Thứ 5, ngày 11/01/2024 09:22:41
I value what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give as a trade-off any way I would acknowledge by all of the comments that this is working for you as well. Eco Name Badges
Hibbah - Thứ 4, ngày 10/01/2024 16:14:52
It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post. But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?! ยูฟ่า1688
ufabet1688 - Thứ 2, ngày 08/01/2024 15:25:23
Thank you for another excellent article. Where else could anybody get that kind oof information in such an ideall means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.pgslot168
PGSLOT168Z - Thứ 6, ngày 29/12/2023 15:38:30
ufa168 bet เว็บตรง มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ ถอนเงินได้จริงแน่อน 100% ฝากไม่มีขั้นต่ำ งบน้อยก็เล่นได้ ตอบโจทย์นักเล่นเกมสล็อต
UFABET168GO - Thứ 4, ngày 27/12/2023 07:45:24
I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work! betflixvip เข้าสู่ระบบ
betflixvip - Chủ nhật, ngày 24/12/2023 07:11:40
Great submit, and amazing internet site. Thanks for the records! จีคลับสล็อตมือถือ
seoo - Thứ 5, ngày 21/12/2023 09:55:05
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Online Gambling, ‘NAKAKASAMA’ sa Ekonomiya ng Pilipinas
OKBet - Thứ 3, ngày 12/12/2023 02:24:46
สล็อต ufa789 หมดยุคบ่อนบนดิน รวยได้จริงแค่เล่นออนไลน์
UFAAUTO789 - Thứ 6, ngày 08/12/2023 14:19:16
Unfathomable Blog! I should need to thank for the endeavors you have made in making this post. I am trusting a practically identical best work from you later on in addition. I anticipated that would thank you for this goals! Appreciative for sharing. Astonishing goals! ยูฟ่าเบท
ufabet1688 - Thứ 5, ngày 07/12/2023 12:09:27
I can see which you are an professional at your field! I am launching a internet site soon, and your facts can be very beneficial for me.. Thanks for all of your assist and wishing you all of the achievement on your business. สปินฟรี Coin Master
seo - Thứ 4, ngày 15/11/2023 20:05:59
I simply recognize this exquisite put up which you have supplied for us. I guarantee this will be useful for maximum of the human beings. จีคลับ
seoo - Thứ 5, ngày 09/11/2023 07:16:43
Good internet site! I definitely love the way it is straightforward on my eyes it is. I am thinking how I is probably notified on every occasion a brand new publish has been made. I actually have subscribed for your RSS which might also additionally do the trick? Have a tremendous day! Buy Marijuana Online in Virginia
seo - Thứ 3, ngày 07/11/2023 10:14:26
It absolutely is right to understand that this subject matter is being protected additionally in this internet webweb page so cheers for taking time to speak about this! Clean廠香港官網
seoo - Chủ nhật, ngày 05/11/2023 19:03:15
There are a lot of blogs over the Internet. But I can surely say that your blog is amazing in all. It has all the qualities that a perfect blog should have. สัตว์ภาษาอังกฤษ
Hibbah - Thứ 7, ngày 23/09/2023 06:43:06
Royalty-free music is a type of music that can be used in various creative projects without the need to pay ongoing royalties or fees for each use. Unlike traditional music licensing, where you pay per use, royalty-free music grants you a one-time license fee, allowing you to use the music in your projects as many times as you want, typically within the terms specified by the licensing agreement. μουσικη χωρις δικαιωματα"
AMKhatri - Thứ 6, ngày 22/09/2023 18:29:48
Fruit fly traps are devices designed to attract and capture fruit flies. They use bait to lure the flies into a container or sticky surface, preventing them from continuing to multiply and infest your home. Fruit fly traps are an eco-friendly and chemical-free way to manage these pesky insects. Fruit Fly Trap
AMKN - Thứ 6, ngày 22/09/2023 18:29:30
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks. ufa168
ufa168 - Thứ 6, ngày 22/09/2023 14:24:44
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. หมาหน้าหย่น
Hibbah - Thứ 6, ngày 22/09/2023 13:10:38
One such innovation that has gained popularity is the DNAbet Lottery, a unique and exciting way to try your luck and win big. In this article, we will explore what DNAbet Lottery is all about, how it works, and the reasons behind its rising popularity in the world of online betting. dnabet
AMKN - Thứ 6, ngày 22/09/2023 01:35:03
Gclub is a renowned online casino that has been serving players for years. It has earned a stellar reputation in the industry for its commitment to providing a safe and enjoyable gaming environment. With its latest entrance, Gclub aims to take the online gambling experience to new heights. gclub ทางเข้าล่าสุด
Hibbah - Thứ 4, ngày 20/09/2023 16:12:49
The Pomeranian, a diminutive dog breed, hails from the historical Pomeranian territory, presently split between Poland and Germany. Its lineage traces back to substantial sled and herding dogs commonly referred to as Spitz. Over time, deliberate breeding efforts successfully downsized these Pomeranians. ปอมเมอเรเนียน นิสัย
Akon - Thứ 4, ngày 20/09/2023 12:56:58
Sunbathing is one of life's simple pleasures. Whether you're lounging on a sandy beach, basking by the pool, or just catching some rays in your backyard, there's something magical about the warmth of the sun on your skin. แคปชั่นตากแดด
Hibbah - Thứ 4, ngày 20/09/2023 11:12:15
*
*
*Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
Hòn non bộ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41 0 VNĐ
Google Facebook
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
scroll top