Cây mã thầy,cây củ năn,cây bột tề,củ năn,cây bột tề,năn lùn,năn ngọt,năn bộp,cỏ năn ống,củ năn bông đơn,Eleocharis dulcis Burm.f,Eleocharis plantaginea R.Br,bài thuốc từ mã thầy,bài thuốc từ củ năn,Mã thầy - củ năn

Mã thầy - củ năn

Cây mã thầy, còn gọi là cây củ năn,cây bột tề, năn lùn, năn ngọt, năn bộp, cỏ năn ống hay củ năn ...
Cây gạo,cây hoa gạo,cây gạo hoa đỏ,mộc miên,cây bông thân gỗ,hồng miên,bông đỏ,anh hùng thụ,cây anh hùng,bao giờ cho đến tháng ba hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn,công dụng của cây gạo,Bombax ceiba,Bombax,họ gạo,Bombacaceae,thần cây đa,ma cây gạo,cú cáo cây đề,Cây gạo

Cây gạo

Cây gạo, còn có tên gọi khác là mộc miên hay hồng miên, anh hùng thụ (cây anh hùng), danh pháp khoa ...
tràm bông đỏ,tram bong do,tràm liễu,tram lieu,liễu hoa đỏ,lieu hoa do,cây liễu,Callistemon citrinus,họ Trâm,Myrtaceae,Tràm bông đỏ - tràm liễu

Tràm bông đỏ - tràm liễu

Tràm bông đỏ, hay tràm liễu, liễu đỏ, liễu hoa đỏ, có tên khoa học là Callistemon citrinus, thuộc họ ...
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
Hòn non bộ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41 0 VNĐ
Google Facebook
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
scroll top