Cây trâm,trâm mốc,trâm vối,vối rừng,Syzygium cumini,Jamblon,Jamelonier,chi trâm,Syzygium,họ Đào Kim Nương,Myrtaceae,cây ăn quả,cây lấy gỗ,cây chữa bệnh,Cây Trâm (trâm mốc,trâm vối,vối rừng)

Cây Trâm (trâm mốc,trâm vối,vối rừng)

Cây Trâm, hay Trâm mốc, trâm vối hay vối rừng, danh pháp khoa học hai phần: Syzygium cumini, tên ...
Cây trám,trám trắng,trám đen,cây bùi,thanh quả,cảm lãm,mác cơm,cà na,trám sâm,trám bở,trám dai,Canarium,Canarium album,Canarium tramdeum,chi trám,họ trám,họ râm,Cây trám (trám trắng, trám đen)

Cây trám (trám trắng, trám đen)

Cây trám, thuộc chi Trám ( Canarium ), ở Việt Nam phổ biến có 2 loài trám trắng và trám đen. Cây ...
Trầm hương,cây trầm hương,tram huong,ưng mọc,cây ưng mọc,cây gỗ chim ưng,trầm dó,trầm gió,dó bầu,dó núi,trầm,kỳ nam,trầm,kỳ,tốc,truyền thuyết trầm hương,sự tích trầm hương,dược liệu quý,cây thuốc,cây y học,Aquilaria crassna,Trầm hương

Trầm hương

Trầm hay trầm hương, trầm dó, dó bầu, dó núi, và có khi gọi là là "Ưng mọc" ( hoa của nó có hình ...
Hoa ngũ sắc,hoa ngu sac,bông ổi,cây thơm ổi,cây trâm ổi,cay tram oi,cây ổi nho,cây trâm anh,cây tứ mã đơn,cây tứ quý,mã anh đơn,cây mã anh đơn,cây tứ thời,Lantana camara,Verbenaceae,cỏ roi ngựa,Hoa ngũ sắc

Hoa ngũ sắc

Cây hoa ngũ sắc còn có tên cây bông ổi, cây thơm ổi, cây trâm ổi, cây ổi nho, cây trâm anh, cây tứ ...
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
Hòn non bộ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41 0 VNĐ
Google Facebook
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
scroll top