cay go do, gỗ gõ đỏ, cây gõ đỏ, giá trị cây gõ đỏ, họ Đậu, họ Fabaceae, cây cà te, cây hổ bì, Afzelia xylocarpa, cây gõ đỏ đẹp,,Cây Gõ Đỏ (Cây Hổ Bì)

Cây Gõ Đỏ (Cây Hổ Bì)

Cây gõ đỏ còn có các tên gọi khác như hổ bì, cà te. Cây gõ đỏ có danh pháp khoa học: Afzelia ...
Cây gỗ mun,gỗ mun,mun,mun sừng,diospyros mun,họ thị,ebenaceae,Cây gỗ Mun (mun sừng)

Cây gỗ Mun (mun sừng)

Mun hay mun sừng (danh pháp khoa học Diospyros mun) là một loài thực vật thân gỗ trung bình thuộc họ ...
Giáng hương,dáng hương,cây giáng hương,cây dáng hương,giáng hương quả to,dáng hương quả to,giáng hương căm-pôt,giáng hương chân, song lã,pterocarpus macrocarpus,họ đậu,Fabaceae,Leguminosae,công dụng của giáng hương,cây gỗ quý nhóm 1,Giáng hương

Giáng hương

Giáng hương, hay dáng hương (giáng/dáng hương quả to, giáng/dáng hương căm-pôt, giáng/dáng hương ...
Du sam,du sam đá vôi,ngô tùng,thông dầu,tô hạp đá vôi,mạy kinh,keteleeria davidiana,cây gỗ quý nhóm 1,Du sam (du sam đá vôi)

Du sam (du sam đá vôi)

Du sam hay du sam đá vôi, ngô tùng, thông dầu, tô hạp đá vôi, mạy kinh (danh pháp hai phần: ...
Cây trắc,trắc,cây gỗ trắc,gỗ trắc,cẩm lai Nam Bộ,Dalbergia cochinchinensis,Cây trắc (Cẩm lai Nam Bộ)

Cây trắc (Cẩm lai Nam Bộ)

Trắc là tên riêng chỉ loài cây Dalbergia cochinchinensis, đôi khi cũng được gọi chung cho tên chi. ...
cây gỗ nghiến,gỗ nghiến,nghiến,cây nghiến,tác dụng của gỗ nghiến,Burretiodendron hsienmu,họ đoạn,Tiliaceae,Dombeyoideae,họ cẩm quỳ,Malvaceae,Phong Nha Kẻ Bàng,Cây gỗ Nghiến

Cây gỗ Nghiến

Nghiến, danh pháp hai phần: Burretiodendron hsienmu, là một loài thực vật có hoa, trước đây được ...
Cây bông gòn,cây gòn,bông gòn,cây bông gạo,bông gạo,cây bông lụa,cây bông Java,cát bối,cát bối miên,cát bối mộc miên,cẩm quỳ,Ceiba pentandra,Kapok tree,Kapokier,bois coton,Silk Cotton tree,Java Cotton tree,Java kapok tree,Ceiba,Malvales,Malvaceae,Ceiba pentandra guineensis,Cây bông gòn - bông gạo

Cây bông gòn - bông gạo

Cây bông gạo, còn được gọi là cây bông gòn, cây gòn, cây bông lụa, cây bông Java, danh pháp khoa học ...
Cây gỗ lim,cây lim,lim xanh,gỗ lim,bốn loài cây gỗ tứ thiết của Việt Nam,bốn loài tứ thiết,cây gỗ quý,đinh lim sến táu,Erythrophleum fordii,phân họ Vang,Caesalpinioideae,họ Đậu,Fabaceae,Leguminosae,Fabaceae sensu lato,Cây gỗ Lim - Lim xanh

Cây gỗ Lim - Lim xanh

Cây Lim ( Lim xanh ), danh pháp khoa học hai phần : Erythrophleum fordii, là một loài thực vật thuộc ...
Căm xe,cây căm xe,cẩm xe,cây gỗ,cây gỗ quý,Xylia xylocarpa,Căm xe

Căm xe

Căm xe hay cẩm xe có danh pháp khoa học là Xylia xylocarpa, gỗ Căm xe được xếp vào nhóm 2 trong bảng ...
Trầm hương,cây trầm hương,tram huong,ưng mọc,cây ưng mọc,cây gỗ chim ưng,trầm dó,trầm gió,dó bầu,dó núi,trầm,kỳ nam,trầm,kỳ,tốc,truyền thuyết trầm hương,sự tích trầm hương,dược liệu quý,cây thuốc,cây y học,Aquilaria crassna,Trầm hương

Trầm hương

Trầm hay trầm hương, trầm dó, dó bầu, dó núi, và có khi gọi là là "Ưng mọc" ( hoa của nó có hình ...
Cây phong,phong,cay phong,cây gỗ thích,Acer,Aceraceae,Hippocastanaceae,chi phong,họ phong,họ dẻ ngựa,cây bảy lá,lộc đồng,họ bồ hòn,Sapindaceae,Sapindaceae,Cây Phong

Cây Phong

Cây Phong là một loài thực vật thuộc chi Phong. Chi Phong hay Chi Thích (danh pháp khoa học: Acer) ...
Gọng Vó,cây gọng vó,cay gong vo,cây bắt mồi,cây thủy sinh,họ gọng vó,họ bắt ruồi,cây bắt ruồi,Droseraceae,Aldrovandaceae Nakai,Dionaeaceae Rafinesque,Cây Gọng Vó

Cây Gọng Vó

Cây Gọng Vó là một loại thực vật đặc hữu ở Nam Phi, cây thuộc họ Gọng vó ( Drosera ) và là loài cây ...
Cây đinh lăng,đinh lăng,cây gỏi cá,nam dương sâm,nam duong sam,Polyscias Fruticosa Harms,Araliaceae,Panax fruticosum,Panax fruticosus,Polyscias,Araliaceae,Đinh Lăng

Đinh Lăng

Đinh lăng hay cây gỏi cá, nam dương sâm (danh pháp khoa học hai phần: Polyscias fruticosa, đồng ...
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
Hòn non bộ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41 0 VNĐ
Google Facebook
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
scroll top