Không có gì là chắc chắn

Thứ 5, ngày 18/09/2014 22:18:14
Có một ông già và một đứa trẻ. Ông già câu được một con cá, và hỏi đứa trẻ :
- Như thế này đã chắc chắn được ăn chưa?
Đứa trẻ đáp :
- Chưa chắc.
Ông già bèn lấy dao thớt và làm thịt con cá, sau khi mổ bụng cá xong xuôi, ông già hỏi tiếp :
- Như thế này đã chắc chắn được ăn chưa?
Đứa trẻ vẫn nói :
- Chưa chắc.
Ông già liền cho con cá vào chảo mỡ, và hỏi:
- Như thế này đã chắc chắn được ăn chưa?
Đứa trẻ vẫn nói :
- Chưa chắc.
Ông già cảm thấy bực mình, liền rán con cá lên, mang ra để vào đĩa, và lại tiếp tục hỏi :
- Như thế này đã chắc chắn được ăn chưa?
Đứa trẻ vẫn đáp :
- Chưa chắc.
Ông già bực tức không chịu nổi, liền đuổi đánh đứa trẻ, đứa trẻ chạy đi, ông già quay lại chỗ con cá, thì con cá đã bị con mèo ăn mất rồi.

( BlogCayCanh.vn )

Google Facebook
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
scroll top